پوزولان های بتن

اثر ولاستونیت و براده ی آهن در بتن

بتن ازجمله مصالحي است که در صنعت ساختمان و بخصوص در سازهای بتني با توجه به اهمیتي که دارد مهمترين نقش را ايفا ميکند. خواص بتن ميتواند با افزودن مواد افزودني به مخلوط های بتني اصلاح شده و باعث رشد صنعت مواد جايگزين در بتن شود. همچنین ميتوان با کاهش مقدار مصرف سیمان در بتن و استفاده از مواد جايگزين، آلودگي های زيست محیطي توسط کارخانه های تولید سیمان را کاهش داد

با بکارگیری افزودني ها در بتن بعلت ساختار بسیار ريز و تاثیر فیزيکي- شیمیايي اين مواد خواص بتن تا حدودی اصلاح شده و در نتیجه وضعیت سازه های بتني بهبود پیدا ميکند

یکي از موادی که ميتواند به عنوان جايگزين مناسب برای سیمان در بتن مورد استفاده قرار گیرد ماده ی معدني ولاستونیت است که با کاهش مصرف سیمان در بتن موجب کاهش دی اکسید کربن ناشي از روند تولید سیمان ميشود. ولاستونیت دارای خصوصیات فیزيکي و شیمیايي مطلوب بوده و اثرات مطلوبي نیز بر خواص بتن دارد.

در یک تحقیق آزمایشگاه ی والساتونیت و براده آهن جايگزين درصدی از سیمان شده و مقاومت فشاری نمونه ها در سنین ۷ ،۲۸ و ۹۰ روزه و مقاومت کششي در سنین ۷ و ۲۸ روزه اندازه گیری شده است. نتايج حاصل نشان دهنده مشارکت بیشتر ولاستونیت نسبت به براده آهن در مقاومت فشاری و کششي بتن بوده است.

ولاستونیت يک ماده معدني برپايه کلسیم ايزو سیلیکات است که ممکن است شامل مقاديری آهن ومنیزيم نیز باشد

. Sio2,Cao اجزای اصلي تشکیل دهنده ولاستونیت هستند. در ولاستونیت خالص هر مولفه تقريبا ۵۰ %وزني اين ماده را شامل ميشود. Cao حدود ۳/۴۸ درصد وزني و Sio2 حدود ۷/۵۱ وزني ولاستونیت را تشکیل ميدشند

علاوه بر اين دو ماده آلومینیوم، آهن، منیزيم، منگنز، پتاسیم و سديم نیز در ساختار ولاستونیت موجود است. همچنین اندازه ی دانه های ولاستونیت همانند ذرات سیمان ميباشد. اين ماده عموما سفید رنگ بوده و زماني که سنگ آهک ناخالص در معرض دما و فشار زياد قرار ميگیرد بوجود ميآيد. از اين ماده معمولا در کارخانه کاشي و سرامیک به علت سفیدی و اجزای سوزني شکل مورد استفاده قرار ميگیرد

ولاستونیت ممکن است جهت بهبود وضعیت سطحي جايگزين سنگ آهک و ماسه در الیاف شیشهای شود

. ]al et Colin نشان دادند که مقاومت خمشي بتن با استفاده از ولاستونیت همراه با خاکستری بادی و يا دوده سیلیس افزايش مييابد.

Yog به اين نتیجه دست يافت که مقاومت فشاری و خمشي بتن با جايگزيني ۱۵ %سیمان بوسیله ولاستونیت افزاي مييابد

]Nehdi & Soliman مشاهده کردند که استفاده از ولاستونیت در بتن موجب افزايش مقاومت فشاری بتن در سنین اولیه شده و همچنین تخلخل بتن را کاهش داده و موجب کاهش انقباض در بتن ميشود.

آهن به صورت سنگ آهن به وفور در طبیعت و معادن يافت ميشود. برای تولید فوالد ازسنگ آهن، آهن خام را تولید کرده و توسط عمل احیا در کوره های بلند کارخانجات ذوب آهن پس از دفع مواد زايد و افزودن عناصری مانند کربن- نیکل- منگنز- مولیبدن- سیلیسیم و… که هريک ميتواند باعث تغییراتي برروی ويژگي آهن شود. گفتني است که استفاده از اين آلیاژها ميتواند ۳ %وزن کل آهن را تشکیل بدشد

برچسب ها
نمایش بیشتر

علیرضا خویه

کارشناس ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | طراح سازه های مقاوم در برابر زلزله | بهسازی و مقاوم سازی سازه های موجود | ارائه طرح اختلاط بتن های باکیفیت و با مقاومت بالا |

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن