استاندارد ها و آیین نامه های بتنانواع بتنبتن ریزی غلتکیبتن غلتکی- RCC

دستورالعمل ساخت و اجرای روسازی بتن غلتکی

 

دستورالعمل اجرایی و کنترل کیفی روسازی بتن غلتکی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
۱۳۹۳

 

دانلود -دستورالعمل روسازی بتن غلتکی-ویرایش اول

 


 

 

فهرست مطالب
۳ T ۱ فصل اول کلیات……………………………………………………………………………….. ۱
۱ ۳– ۱ هدف………………………………………………………………………………………………………………… ۱
۱ ۳– ۲ دامنه کاربرد ………………………………………………………………………………………………………. ۱
۱ ۳تعاریف واصطلاحات …………………………………………………………………………………………… ۱
۳ T ۲ فصل دوم مشخصات مصالح و خواص بتن غلتکی…………………………………….۴
۲ ۳– ۱ کلیات………………………………………………………………………………………………………………..۴
۲ ۳– ۲ سنگدانه ها …………………………………………………………………………………………………………۴
۲ ۳سیمان و مواد مکمل سیمانی ………………………………………………………………………………….۶
۲ ۳– ۴ آب……………………………………………………………………………………………………………………۷
۲ ۳– ۵ افزودنی های شیمیایی…………………………………………………………………………………………..۸
۳فصل سوم طراحی روسازی و اصول روش طرح مخلوط…………………………….۹
۳ ۳– ۱ طراحی روسازی بتن غلتکی …………………………………………………………………………………..۹
۳ ۳– ۲ طراحی درزها ………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۱۰ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ﺕﺎﻴﻠﻛ ۱-۲-۳
۳-۲-۲ درز اجرایی طولی و عرضی ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۳-۲-۳ درز انقباض (جمع شدگی) ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۳-۲-۴ کنترلترک ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۳ ۳اصول روش طرح مخلوط بتن غلتکی……………………………………………………………………. ۱۴
۱۴ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ﺕﺎﻴﻠﻛ ۱-۳-۳

فهرست ب
۳-۳-۲ الزامات کلی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۳-۳-۳ روشهای طرح مخلوط بتن غلتکی ……………………………………………………………………………………………….۱۶
۳-۳-۴ مثالهای طرح مخلوط بتن غلتکی……………………………………………………………………………………………….۲۸
۳ T ۴ فصل چهارم ماشین آلات و اصول اجرایی …………………………………………… ۳۴
۴ ۳– ۱ کلیات……………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۴ ۳– ۲ ماشین آلات و تجهیزات ……………………………………………………………………………………. ۳۴
۴-۲-۱ تجهیزات تولید (مخلوط کن)………………………………………………………………………………………………………… ۳۴
۴-۲-۲ انتقال بتن غلتکی……………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۴-۲-۳ پخش (ریختن) بتن غلتکی………………………………………………………………………………………………………….۳۸
۴-۲-۴ تراکم بتن غلتکی ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۴ ۳اصول اجرایی ………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۴-۳-۱ عملیات قبل از اجرای روسازی……………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۴-۳-۲ مواد و مصالح و تولید، اجرا وتراکم………………………………………………………………………………………………. ۴۱
۴-۳-۳ عمل آوری…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
۳ T ۵ فصل پنجم بازرسی، کنترل کیفیت و پذیرش………………………………………. ۵۱
۵ ۳– ۱ کلیات…………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
۵ ۳– ۲ کنترل کیفیت…………………………………………………………………………………………………… ۵۱
۵-۲-۴ کنترل مصالح …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۵-۲-۵ کنترل تجهیزات ………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۵-۲-۶ کنترل روندتولید …………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
۵ ۳اجرای قطعه (نوار) آزمایشی……………………………………………………………………………….. ۵۵
۵ ۳– ۴ اجرای روسازی ……………………………………………………………………………………………….. ۵

۵-۴-۱ قبل از شروع بتن ریزی…………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۵-۴-۲ در طی عملیات بتن ریزی …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۵-۴-۳ بعد از بتن ریزی ………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۵-۴-۴- پذیرش ضخامت و مقاومت بتن روسازی ……………………………………………………………………………………..۵۸
۵-۵ اقدامات اصلاحی و ترمیمی……………………………………………………………………………. ۶۰
۵-۶ بازگشایی …………………………………………………………………………………………………. ۶۱
۵-۷ تضمین و بیمه کردن کیفیت کار ……………………………………………………………………… ۶۲
۵-۸ جریمه ……………………………………………………………………………………………………… ۶

 

…. ۶

برچسب ها
نمایش بیشتر

علیرضا خویه

کارشناس ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | طراح سازه های مقاوم در برابر زلزله | بهسازی و مقاوم سازی سازه های موجود | ارائه طرح اختلاط بتن های باکیفیت و با مقاومت بالا |

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

22  +    =  31

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
Call Now Button