آب بتن

مشخصات آب مصرفی در بتن

آب مصرفي در بتن :

آبي كه در بتن مصرف مي شود بايد آشاميدني باشد و داراي جسم هايي كه به بتن آسيب برسانند نباشد.

گندابها ، پسابها ، فاضلاب شهرها ، آب مردابها و اين جور آبها را نبايد در ساختن بتن مصرف كرد .

اندازه آبي كه در ساختن بتن به مصرف مي رسد بستگي به شلي و سفتي بتن ، درشتي سـنگدانه هـا ، نمنـاكيسنگدانه ها ، زبري رويه سنگدانه ها ، شكل سنگدانه ها ، گرما و خشكي هوا هنگام ساختن بـتن دارد. هـر چـهبتن سفت تر و سنگدانه ها درشت تر ، رويه سنگدانه ها نمناكتر ، صـافتر و سـنگدانه هـا گردتـر باشـند ، بـرايساختن بتن به آب كمتر نياز است .اندازه آبي كه در ساختن بتن به مصرف مي رسد . به دو صورت داده مي شود يكي به وزن سيمان و بتن و ديگري به وزن جسم هاي جامد بتن سيمان و سنگ.

هر چه در ساختن بتن بيشتر آب مصرف شود ، تاب بتن كاهش مـي يابـد. كمـي و زيـادي رطوبـت و تـر وخشك شدن متوالي مي تواند باعث انهدام و تخريب كارها شود . ناخالصي هاي موجـود در آب اخـتلاط نـه تنهـاممكن است بر زمان گيرش ، تاب و حجم اثر بگذارد بلكه مي تواند سبب شوره زدگـي يـا خـوردگي آرماتورهـا وساير اقلام فلزي مدفون در بتن شوند .

مصرف آبي كه داراي خزه است براي ساختن بتن مناسب نيست. آب گل آلود را بايد قبل از مصرف از ميـانحوضچه هاي ته نشين گذراند و يا با روشهاي ديگر تصفيه كرد تا مقدار لاي و رس آن كاهش يابد .

ذرات جامد معلق و محلول موجود در بتن آرمه در شرايط محيطي شديد حـداكثر ۱۰۰۰ ppm مـي توانـدباشد و در شرايط محيطي ملايم ۲۰۰۰ ppm .

آب دريايي كه تا مقدار ۳۵۰۰ ppm نمك هاي محلول دارد به عنوان آب اختلاط بتن بدون ميلگـرد مـيتوان مصرف كرد .

در مواردي كه منابع آب در يك منطقه محدود و بهاي تمام شده آن گران باشد ممكن است با اتخاذ تدابيريمانند استفاده مجدد از آبهاي مصرف شده ، بازيافت پسابها و فاضلابهاي تصفيه شده نيز تمـام يـا قـسمتي از آب مورد نياز كارگاههاي ساختماني را فراهم نمود .

آب مصرفي بتن نبايد گرم باشد. گرم بودن آب علاوه بر بالا بردن درجه حرارت مخلوط بتن باعث بالا رفـتنمصرف آب مي شود كه اين امر نهايتا موجب كاهش مقاومت خواهد شد. با اضافه شدن هر ۱۰ درجه به حـرارت آب ميزان اسلامپ ۲۰ تا ۲۵ ميلي متر كاهش مي يابد و از اينرو آب مصرفي بايد كاملا خنك بـوده و در صـورتلزوم توسط يخ خنك شود .

برچسب ها
نمایش بیشتر

علیرضا خویه

کارشناس ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | طراح سازه های مقاوم در برابر زلزله | بهسازی و مقاوم سازی سازه های موجود | ارائه طرح اختلاط بتن های باکیفیت و با مقاومت بالا |

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن