استاندارد ها و آیین نامه های بتنبهسازی با FRPبهسازی و مقاوم سازی

نشریه شماره ۳۴۵ بهسازی با FRP

 دانلود نشریه Code 345 بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP

راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمانهای بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP

نشریه شماره ۳۴۵
معاونت امور فنی  دفترامورفنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله


 

 

 

فهرست
بخش اول ـ کلیات، مصالح و توصیه های اجرایی
فصل اول ـ کلیات
مقدمه
۱-۲ گستره ۱۵
۱-۳ کاربرد و شرایط استفاده ۱۷
۱-۴ تعاریف و اختصارات ۱۹
۱-۵ تاریخچه ۲۳
۱-۶ پوششهای FRP متعارف ۲۴

فصل دوم ـ مصالح
۲-۱ گستره ۲۷
۲-۲ مواد تشکیل دهنده ۲۷
۲-۳ خصوصیات فیزیکی ۲۸
۲-۴ خصوصیات مکانیکی ۳۰
۲-۵ رفتار وابسته به زمان ۳۱
۲-۶ پایایی ۳۲
۲-۷ کنترل کیفی سیستم FRP 32

فصل سوم ـ بارگیری، انبارش و جابجایی
۳-۱ کلیات ۳۳
۳-۲ بارگیری ۳۳
۳-۳ انبارش ۳۳
۳-۴ جابجایی ۳۴

فصل چهارم ـ نصب
۴-۱ کلیات ۳۷
۴-۲ تعاریف ۳۷
۴-۳ تایید مصالح FRP 38
۴-۴ صلاحیت پیمانکار ۳۹
۴-۵ ملاحظات مربوط به درجه حرارت، رطوبت هوا و نمناکی سطوح ۳۹
۴-۶ ابزار و ملزومات ۴۰
۴-۷ ترمیم بتن و آمادهسازی زیرکار ۴۰
۴-۸ اختلاط رزینها ۴۲
۴- ۹کاربرد مواد ترکیبی ۴۲
۴-۱۰ امتداد و جهت FRP 44
۴-۱۱ لایههای چندگانه و طول همپوشانی ۴۴
۴-۱۲ عملآوری رزین ۴۵
۴-۱۳ حفاظت موقت ۴۵

فصل پنجم ـ بازرسی، ارزیابی و پذیرش
۵-۱ کلیات ۴۷
۵-۲ بازرسی ۴۷
۵-۳ ارزیابی و پذیرش ۴۸

فصل ششم ـ تعمیر و نگهداری
۶-۱ کلیات ۵۱
۶-۲ بازرسی و ارزیابی ۵۱
۶-۳ پایش و بازرسی دراز مدت ۵۱
۶-۴ تعمیر سیستم مقاومسازی ۵۳
۶-۵ تعمیر سطوح پوشش داده شده ۵

بخش دوم ـ ضوابط تحلیل و طراحی
علائم اختصاری ۵۷

فصل هفتم ـ ملاحظات کلی طراحی
۷-۱ گستره ۶۱
۷-۲ اصول طراحی ۶۱
۷-۳ محدودیتهای مقاومسازی ۶۲
۷-۴ انتخاب نوع سیستم FRP 63

فصل هشتم ـ تقویت خمشی
۸-۱ کلیات ۶۷
۸-۲ کاربرد ۶۷
۸-۳ ضرایب ایمنی جزیی ۶۸
۸-۴ حالات گسیختگی خمشی ۶۸
۸-۵ کرنش در مصالح FRP 69
۸-۶ تنش در مصالح FRP 69
۸-۷ مقاومت نهایی تیرهای مستطیلی ۶۹
۸-۸ مقاومت نهایی تیرهای مستطیلی دارای فولاد فشاری ۷۰
۸-۹ مقاومت نهایی تیرهای T شکل ۷۱

فصل نهم ـ تقویت برشی و تقویت پیچشی
۹-۱ کلیات ۷۳
۹-۲ ضرایب جزیی ایمنی ۷۳
۹-۳ تقویت برشی ۷۳
۹-۴ محدودیتهای تقویت برشی ۷۶
۹-۵ تقویت پیچشی ۷

فصل دهم ـ تقویت اعضای فشاری
۱۰-۱ کلیات ۷۹

۰-۲ ستونهای گرد کوتاه تحت فشار خالص ۷۹
۱۰-۳ ستونهای مستطیلی کوتاه تحت فشار خالص ۸۱
۱۰-۴ تقویت برشی برای اعضای فشاری ۸۲
۱۰-۵ محدودیتهای مقاومسازی برای ظرفیت بار محوری ۸۳

فصل یازدهم ـ جزییات تقویتی و طول گیرایی
۱۱-۱ کلیات ۸۵
۱۱-۲ اتصال و جدایش ۸۵
۱۱-۳ طول گیرایی ۸۷
پیوست الف ـ ویژگیهای الیاف کربن، شیشه و آرامید ۸۹
پیوست ب ـ فهرست روشهای آزمایشهای استاندارد ۹۱
پیوست پ ـ راهنمای طراحی ۹۳
پیوست ت ـ نمونه نقشههای اجرایی ۱۰۵
فهرست مراجع ۱۱۹
واژهنامه ۱۲۳
نمایه ۱۲۵
فهرست نشریات
خلاصه انگلیسی

 

برچسب ها
نمایش بیشتر

علیرضا خویه

کارشناس ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | طراح سازه های مقاوم در برابر زلزله | بهسازی و مقاوم سازی سازه های موجود | ارائه طرح اختلاط بتن های باکیفیت و با مقاومت بالا |

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2  +  2  =  

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
Call Now Button