زودگیر کننده های بتن

زود گیر کننده
این مواد جهت افزایش سرعت فرآیند آب‌گیری در بتن استفاده می‌شوند و باعث مي‌شود تا سخت شدن بتن با سرعت بيشتري صورت گيرد.

موادي مانند كلريد كلسيم، كلريد سديم، كلريد باريم و كلريد آلومينيم داراي خاصيت تسريع‌كنندگي هستند. به علت تأثير سوء كلريدها روي خوردگي آرماتورها و نيز كاهش مقاومت بتن در برابر حمله سولفاتها استفاده از آنها محدود شده است.
به طور كلي در سازه‌هاي آبي و سازه‌هاي پيش‌تنيده، استفاده از زودگيركننده‌ها با پايه كلريدي مجاز نمي‌باشد.

این مواد به دو دسته زود گیر کننده ها و زودگیرکننده همراه با کاهندگی آب تقسیم بندی می شوند.

مهمترین کاربرد این مواد را می توان در موارد زیر خلاصه نمود :
– افزایش سرعت گیرش بتن
– در مناطقی که به دلیل سرمای شدید امکان یخ بستن آب بتن وجود دارد.
– محل‌های که بدیل کمبود تعداد قالب، نیاز به باز کردن سریع قالب باشد.
باید در نظر داشت بهترین کاربرد این افزودنی بتن همراه با یک فوق روان کننده می باشد

دکمه بازگشت به بالا
بستن